stadium

ย้อน 3 เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้การแข่งขันโอลิมปิกไม่สามารถเกิดขึ้นได้

26 มีนาคม 2563

38

แม้จะมีกำหนดที่ตายตัว และมีการวางแผนล่วงหน้านานถึง 4 ปี แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน และมักมีเรื่องราวที่อยู่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอ อย่างเช่นการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่ทำให้การจัดแข่งขันโอลิมปิกปี 2020 ต้องเลื่อนออกไปอีก 1 ปี

 

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกที่วางแผนมานานหลายปี ต้องสะดุดล้มกลางทาง เพราะในอดีตที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วถึง 3 ครั้ง ที่ทำให้การแข่งขันโอลิมปิกไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้

 

 

โอลิมปิกฤดูร้อน 1916

เป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่ถูกกำหนดให้จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1916 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี แต่ต้องยกเลิกการแข่งขันเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้นเสียก่อน  ทำให้โอลิมปิกครั้งที่ 6 ไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ก่อนที่กรุงเบอร์ลินจะได้เป็นเจ้าภาพใน 20 ปีต่อมา

 

 

โอลิมปิกฤดูร้อน 1940

เป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่ถูกกำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 6 ตุลาคม ค.ศ. 1940 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แต่ต้องยกเลิกการแข่งขันเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากความพ่ายแพ้ในสงคราม 24 ปีต่อมา ญี่ปุ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี 1964

 

 

โอลิมปิกฤดูร้อน 1944

เป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่ถูกกำหนดให้จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1944 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร แต่ต้องยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังกินเวลาต่อเนื่องยาวนาน ทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยต่อการจัดการแข่งขัน ก่อนที่กรุงลอนดอนจะได้ทำหน้าที่เจ้าภาพใน 4 ปีถัดมา

 

 

จาก 3 ครั้งที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีสาเหตุมาจากสงครามทั้งสิ้น ดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่โอลิมปิกต้องเลื่อนการแข่งขันด้วยสาเหตุอื่น แต่ในแง่ดีคือ คราวนี้ไม่ใช่การยกเลิกแต่เป็นการขยับในปีถัดไป ซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมมีผลกระทบมากมายมหาศาล แต่เมื่อเทียบกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนทั้งโลกแล้ว ทั้งนักกีฬาและผู้ชมอย่างเราต่างยินดีที่จะรอคอย และทำงานหนักเพิ่มอีก 1 ปี


TAG ที่เกี่ยวข้อง

stadium

author

StadiumTh Team Content

StadiumTH Content Creator

stadium